Larson Davis biedt complete oplossing voor geluids- en trillingsmetingen en analyse. Van stand-alone, eenvoudig te gebruiken instrumenten, tot complete systemen, inclusief sensoren, data-acquisitie en software, Larson Davis biedt wat u nodig heeft. Als een divisie van PCB Piezotronics, Inc., garandeert Larson Davis volledige klanttevredenheid door onze uitstekende beperkte garantie, onze gratis 24-uur technische ondersteuning en wereldwijde klantenservice.

Environmental Noise Monitoring

Omgevingsgeluidbewaking

Larson Davis biedt een volledig programma van geluidsbewakingsoplossingen waarmee onze klanten flexibel zijn op het gebied van kosten en prestaties. Onze geluidsniveaumeters en bewakingssystemen beslaan toepassingen waar geluidsbewaking met toezicht, in draagbare vorm, semi-permanent of permanent nodig is.
Meer informatie »

Environmental Noise Monitoring

Lawaaibestrijding

Het reageren op geluidsklachten en het handhaven van locale regelgeving kan al lastig genoeg zijn, gezien de emotionele lading van de klacht. Het verkrijgen van objectieve metingen op locatie, met een eenvoudig te gebruiken geluidsniveaumeter maakt het werk gemakkelijker.
Meer informatie »

Occupational Noise

Evaluatie van geluid bij uitoefenen van werkzaamheden/Industriële hygiëne

Geavanceerde hulpmiddelen voor persoonlijke bewaking, risico-evaluatie en programma-management. Complete set van producten voor het evalueren en managen van blootstelling aan geluid en trilling, waaronder sensoren, data-acquisitie en analyse-software.
Meer informatie »

Audiometer Calibration

Audiometer kalibratie

Larson Davis audiometer kalibratiesystemen combineren de snelheid en de kracht van de System 824 real time analyzer met de geavanceerde maar toch gebruikersvriendelijke AUDit software. Meer informatie »

Building Acoustics

Gebouwenakoestiek

Metingen voor het evalueren en verbeteren van de gebouwakoestiek worden doorgaans gemaakt voor het analyseren en ontwerpen van geluidsbeheersing van kamer tot kamer, of van buiten naar binnen. Geluidsbronnen zoals muzieksystemen, televisies, apparaten, verkeer, vliegtuigen en fabrieken zijn overal om ons heen.
Meer informatie »

Product Noise & Vibration Testing

Productgeluid en trillingstesten

De Model 831 of SoundExpert LxT geluidsniveaumeters bieden de functies, de maatstaven en de accessoires die nodig zijn om u te helpen bij het ontwikkelen van stillere producten. Deze instrumenten zijn goed geschikt voor akoestische ontwikkeling in de automotive-, motorfiets-, apparaten-, turbine- en luidsprekerindustrieën.
Meer informatie »

Environmental Noise Monitoring

Noise Enforcement

Responding to noise complaints and enforcing local ordinances can be hard enough, given the emotionally charged nature of the complaint. Getting objective measurements on-the-spot, with a simple-to-use, Sound Level Meter, makes the job easier.
Learn more »

Occupational Noise

Occupational Noise Evaluation/Industrial Hygiene

Advance Tools for Personal Monitoring, Risk Assessment & Program Management. Complete suite of products to assess and manage noise and vibration exposure, including sensors, data acquisition, and analysis software.
Learn more »

Audiometer Calibration

Audiometer Calibration

Larson Davis Audiometer Calibration Systems combine the speed and power of the SoundAdvisor™ Model 831C Sound Level Meter with the sophisticated, yet user-friendly, AudCal app. Learn more »

Building Acoustics

Building Acoustics

Measurements to evaluate and improve Building Acoustics are typically made to analyze and design noise control from room to room, or from outside to inside. Noise sources such as music systems, televisions, appliances, traffic, aircraft, and manufacturing are all around us.
Learn more »

Product Noise & Vibration Testing

Product Noise & Vibration Testing

The Model 831 or SoundExpert LxT sound level meters provide the functions, metrics, and accessories needed to help you develop quieter products. These instruments are well suited for acoustic development in the automotive, motorcycle, appliance, turbine, and speaker industries.
Learn more »