Accelerometers, Load Cells, Force Sensors, en Signal Conditioners

Door de toenemende concurrentiedruk in de wereldwijde automobielindustrie zijn de ontwikkelingsschema's voor voertuigen teruggelopen van 4-5 jaar tien jaar geleden tot minder dan 2 jaar nu. Hierdoor kunnen fabrikanten oordeelkundiger reageren op veranderende eisen van de consument, marktomstandigheden en wettelijke voorschriften. De uitdaging voor de voertuigontwikkelingsgemeenschap bestaat erin deze verkorte tijdschema's na te leven zonder negatieve gevolgen voor kwaliteits- en prestatiekenmerken zoals garantie, brandstofverbruik, crashbestendigheid, NVH (Noise, Vibration, and Harshness) en bestuurderscomfort. De meest fundamentele kern van elk ontwikkelingsprogramma is het testen van de duurzaamheid van voertuigen en onderdelen. Het succes van een duurzaamheidsprogramma ligt in het vermogen om de som van alle belangrijke inputs die een voertuig waarschijnlijk in zijn gebruiksomgeving tegenkomt, in de kortst mogelijke tijd na te bootsen. Een slecht uitgevoerd duurzaamheidsprogramma kan een fabrikant miljoenen kosten aan garantiekosten, lagere verkoopcijfers en verlies van klantentrouw. Om de duurzaamheidstests te versnellen zonder de zorgvuldigheid op te offeren, hebben veel autofabrikanten virtuele ontwikkelingsmethoden aangenomen die gekoppeld zijn aan traditionele duurzaamheidstests. Met deze virtuele technieken wordt echter meer aandacht besteed aan de betrouwbaarheid, herhaalbaarheid en nauwkeurigheid van de beperkte fysieke tests. Robuustheid, flexibiliteit, betrouwbaarheid en getrouwheid van sensoren en instrumenten zijn noodzakelijk voor elk succesvol duurzaamheidstestprogramma. Het is zelden haalbaar dat een compleet duurzaamheidsprogramma, of een significant deel ervan, wordt herhaald vanwege defecte apparatuur of sensoren. PCB® ontwerpt sensoren met deze eisen in gedachten om een gecomprimeerde productontwikkelingstijd te ondersteunen en ervoor te zorgen dat een voertuig, systeem en component de eerste keer succesvol en nauwkeurig wordt gemeten. Een typisch duurzaamheidstestprogramma bestaat uit de volgende belangrijke testelementen:

Lees meer +