Vibratiesensoren gebouwd om te overleven in vet en vuil en tandwielfouten op te sporen.

De sensor moet gekozen worden op basis van de berekende frequentie van de tandwielen en de frequenties van lagerdefecten. De tandwielfrequentie is eenvoudig te bepalen door het aantal tanden op een tandwiel te vermenigvuldigen met de rotatiefrequentie. Bijvoorbeeld, een motor met 1800 tpm (30 Hz) en een tandwiel met 50 tanden resulteert in een overbrengingsfrequentie van 1500 Hz. Dit resultaat vermenigvuldigd met een factor 3,25 geeft de maximale frequentie die de sensor moet kunnen meten voor de beste resultaten. Als het aantal tanden op een tandwiel onbekend is, moet als vuistregel worden aangenomen dat de maximale sensorfrequentie 200 maal het toerental (in Hz) is.