In de Test en Meetgemeenschap worden verschillende sensortechnologiën gebruikt. De meest voorkomede zijn ICP® (spanningsmode), PE (ladingsmode), MEMS (brugtype), Rekstrook (brugtype) en capacitieve sensoren. Deze sensoren hebben doorgaans een voedingsbron nodig evenals enige mogelijkheid tot verterking van de signalen. In veel gevallen is ook hoog- en laagdoorlaat filtering noodzkakelijk. Tijdens sommige testen, foutopsporing, R&D, certificatie is integratiemogelijkheid van de signalen noodzakelijk.

PCB® fabriceert verschillende soorten signaalconditioners. Zo zijn er in-lijn ladingsomvormers, batterij gevoede ruisarme conditioners en net gevoede conditioners beschikbaar. Ook biedt PCB® zowel enkelkanalige als meerkanalige eenheden in kleine en grote opstellingen te worden ingezet.

De batterijgevoede ICP® signaalconditioners bieden een mobiele methode om laag impedantie, piezoeëlectrische sensoren met ingebouwde of in-lijn electronica, voornamelijk ingezet voor veldwerk, laag ruis of test en evaluatietoepassingen, te voeden. De uitgang van de signaalconditioner koppelt de piezoëlectrische ICP® sensor aan standaard uitlezingsinstrumentatie. Deze modellen zijn verkrijgbaar inverschillende uitvoeringen waaronder versterking, integratie en meerkanaals. Alle modellen bieden een AC gekopplede uitgang en zijn uitgerust met een meter om de sensorwerking te monitoren en kabelfouten te detecteren. De meeste werken op een 9 V alkaine batterij.

De ICP® signaalconditioner via het net gevoed leveren een constante stroomexcitatie aan de piezoelectrische sensoren met ingebouwde of in-lijn electronica en laten toe deze aan oscilloscopen, analysetoestellen, opnemers of andere visiualisatietoestellen. Verschillende configuraties zijn mogelijk zoals enkel- en meerkanaalskanaals, AC gekopplede uitgang, AC/DC gekoppelde uitgang, versterking, filtering, sturing vanaf computer en melding bij overbelasting. Alle modellen hebben ook een meter of een LED anduiding om de sensorwerking te controleren en kabelfouten te melden. De meeste modellen bieden instelbare stroomexcitatie (2 tot 20 mA) en kunnen meer stroom leveren wanneer lange kabels en hoge frequenties aan bod zijn, zoals bij testen van hoog frequent schokken en schokgolven ten gevolge van ontploffingen.

Meerkanaals ICP® signaalconditioners worden gemakkelijk ingebouwd in standard 19-duim rack behuizingen om aldus op een comfortabele manier de piezoëlectrische sensoren met ingebouwde of in-lijn electronica te beheren.

De uitgang van de signaalconditioner is compatibel met de meeste visiualisatietoestellen voor trilling, schok en schokgolf, continu controle evenals toepassingen waarin lange kabels dienen te worden aangedreven. Deze meerkanaals signaalconditioners worrden AC gevoed en zijn verkrijgbaar in verschilllende uitvoeringen waaronder 8 en 16 kanaalsversies met vaste versterking, continu instelbare versterking, filters, integratiefunctie, kabelfoutdetectie, oversturing en computer controle.

Producten:

 • Batterij gevoede ICP® signaalconditioner
 • DC gevoede ICP® signaalconditioner
 • Net gestuurde ICP® signaalconditioner
 • Meerkanaals ICP® signaalconditioner
 • DC gekoppelde ICP® signaalconditioner
 • Modulair type ICP® signaalconditioner
 • In-lijn ICP® gestuurde ladingsomvormer
 • Industriële ladingsversterker
 • Differentieel ladingsversterker
 • In-lijn brug convertor
 • MEMS signaalconditioner

Featured Products: