Sensoren voor roterende activa voor een ononderbroken werking

Gemeentelijke waterautoriteiten houden toezicht op een uitgebreide infrastructuur, waaronder waterzuiveringsinstallaties, waterbehandelingsinstallaties, pompstations, opslagtanks en kilometerslange riool-/waterleidingen. De efficiënte en ononderbroken werking van het systeem is essentieel voor de waterautoriteiten om te blijven voldoen aan de lokale en federale wetten inzake drinkwater en lozing/behandeling van afvalwater.

Het infrastructuursysteem omvat een verscheidenheid aan roterende activa, waaronder blowers/ventilatoren, motoren en pompen. Het uitvoeren van trillingsanalyses op deze apparatuur kan storingen in een vroeg stadium opsporen, zodat deze kunnen worden aangepakt voordat een catastrofale storing optreedt.

Veel waterschappen maken al gebruik van een SCADA-systeem (supervisory control and data acquisition) om het proces te bewaken en te controleren. Triltransmitters met een stroomuitgang kunnen gemakkelijk in dat bestaande systeem worden geïntegreerd om trillingsgegevens te verzamelen en te registreren. Vibratietransmitters geven een globale waarde af, die geen uitgebreide wiskundige analyse vereist om te interpreteren en die goed geschikt is voor het kennisniveau van procescontroleurs in een installatie.

Voor faciliteiten met mogelijkheden en middelen voor trillingsanalyse is een grote verscheidenheid aan versnellingsmeters beschikbaar, die kunnen worden gebruikt voor trajectmetingen in combinatie met een handheld datacollector van derden of voor permanente installaties in combinatie met online data-acquisitiesystemen.

Compare selected models ()
[ clear compare ]
Mouse Over Image for Product Description.
loading