Placebo Transducers

Een product van de ruimtevaart- en defensiedivisie

Een hulpmiddel voor gegevensvalidatie

Placebo Transducers

Voor elke test waarbij de omgevingscondities van een transducer variëren in tijd en/of plaats, moet aan verschillende eisen worden voldaan voordat een analyse van de meetonzekerheid gerechtvaardigd is. Tot deze eisen behoren onder meer een goed ontwerp van het meetsysteem, zoals een adequate respons bij lage en hoge frequenties en gegevensbemonsteringsfrequenties, de juiste selectie van anti-aliasing filters, een goede aarding en afscherming en nog veel meer.

Naast deze eisen moet gegevensvalidatie worden uitgevoerd om vast te stellen dat elke opnemer alleen reageert op de omgevingsprikkels waarvoor hij bedoeld is. Voor piëzo-elektrische en piëzoresistieve transducers maken "placebo"-transducers (IEST-RP-DTE011.1) gegevensvalidatie mogelijk. De genoemde IEST-norm definieert een placebo-opnemer als "identiek aan een "live" eenheid in elke parameter behalve de mechanische gevoeligheid". De placebo-opnemer mag alleen reageren op externe "omgevingsfactoren". Idealiter is de output nul. Elk signaal van deze transducer zou erop wijzen dat de signalen van de "levende" transducers beschadigd zouden kunnen zijn.

Elke transducer reageert op elke mogelijke manier op zijn omgeving. De specificaties van versnellingsmeters omvatten bijvoorbeeld hun reactie op thermische, akoestische, rek- en stralingsstimuli, om er een paar te noemen. Terwijl bij versnellingsmeters de respons op akoestische druk moet worden gespecificeerd, moet bij drukomzetters de respons op versnelling worden gespecificeerd. Zo wordt de gewenste respons van de ene transducer de ongewenste respons van de andere.

Deze ongewenste reacties kunnen een verandering in de gevoeligheid van de transducer veroorzaken of resulteren in additieve, ongewenste signalen aan de uitgang van de transducer die kunnen worden toegeschreven aan thermo-elektrische, elektromagnetische, tribo-elektrische en andere zelfgenererende ruisverschijnselen. Aangezien de test- of instrumentatietechnicus het beste inzicht heeft in de testomgeving, wordt hij/zij verantwoordelijk voor de gegevensvalidatie. De fabrikant van de transducer kan helpen door "placebo" transducers te leveren ter ondersteuning van dit validatieproces.