Bevestigingsaccessoires voor krachtsensoren

Elk modelnummer voorafgegaan door de letter "M" staat voor metrisch. Model 081B05 is een schoudermontagestuk; 084A03 is een slagdop; 081A05 is een montagestuk; 081A08 is een dubbelzijdig montagestuk; 081A70 is een voorspanningsbout, 081A25 is een slagdopschroef, 084A01 is een vlakke slagplaat en 084A03 is een bolle plaat.Model 081B05Model 084A03Model Model Model 081A05Model M081A05Model 081B05Model M081B05Model 081A08Model 081A06Model 081B20Model M081B21Model M081A62Series 209Series M209Model 200B0Model 200C20Model 200C50Model 210B20Model 210B50Model M200C20Model M200C50Model 210BSeries 208Model M210BModel M200B0Model M210B20Model M210B50Series 208Model 081A11Model M081A11Model 081A12Model M081A12Model 081A13Model M081A13Model 081A14Model M081A14Model 081A15Model M081A15Model 081A16Model M081A16Model 081A17Model M081A17Model 081A70Model M081A70Model 081A71Model M081A71Model 081A74Model M081A74Model 201B0Model 201A7Model Model M201B0Model 202BModel 212BModel M202BModel M212BModel 203BModel 203BModel M203BModel M213BModel 204BModel 214BModel M204BModel M214BModel 205BModel 215BModel M205BModel M215BModel 206BModel 216BModel M206BModel M216BModel 207BModel 217BModel M207BModel M217BModel 260A01Model 260A11Model M260A01Model M260A11Model 260A03Model 260A13Model M260A03Model M260A13Model 260A02Model 260A12Model M260A02Model M260A12Model 081A25Model M081A25Model 081A26Model M081A26Model 082B01Model 083B01Model 201B0Model 211BModel 082B01Model M083B01Model M201B0Model M211BModel 083A15Model 201A75Model 201A76Model M083A15Model M201A75Model M201A76Model 082B02Model 083B02Model 202BModel 212BModel 082B02Model M083B02Model M202BModel M212BModel 082B03Model 083B03Model 203BModel 213BModel 082B03Model M083B03Model M203BModel M213BModel 082B04Model 083B04Model 204BModel 214BModel 082B04Model M083B04Model M204BModel M214BModel 082B05Model 083B05Model 205BModel 215BModel 082B05Model M083B05Model M205BModel 082B06Model 083B06Model 206BModel 216BModel 082B06Model M083B06Model M206BModel M216BModel 082B07Model 083B07Model 207BModel M215BModel 217BModel 082B07Model M083B07Model M207BModel M217BModel 082B02Model 083A10Model 260A01Model 260A11Model M260A01Model M260A11Model 082B06Model 083A11Model 260A03Model 260A13Model M260A03Model M260A13Model 082M12Model 083A13Model 260A02Model 260A12Model M260A02Model M260A12Model 084A01SERIES 208Model 084A03SERIES 208Model 084A19Model 208A33Model 084A35Model 208A35Model 084A36Model 200C50Model 210B50Model 084A45Model 208A45Model 084B23Model 200C20Model 210C20Model 084M02SERIES 208