Easy-Mount Clips

Bij veel testartikelen is het soms niet mogelijk een permanente sensor te installeren, omdat het testartikel permanent moet worden aangepast aan het montageoppervlak. Het productiebedrijf of hun klanten willen niet dat er wijzigingen aan het geteste product worden aangebracht. Daarom heeft de testgemeenschap vaak een korte termijn oplossing nodig voor het verzamelen van de vereiste gegevens. PCB® heeft de oplossing. PCB’s Easy-mount Accelerometer Clips bieden praktische en economische installatietechnieken voor versnellingsmeters in meerkanaals trillingsmeettoepassingen.

De clips kunnen worden bevestigd aan de teststructuur via dubbelzijdige tape of lijm. Zodra de clips zijn geïnstalleerd, worden de versnellingsmeters eenvoudig in de clips geklikt en zijn ze klaar om trillingsmetingen uit te voeren. Telkens wanneer een sensor wordt gemonteerd met een mechanische verbinding die minder stevig is dan een tapbout, schroef of bout is deze montage minder stijf dan gewenst. Het effect van een zachtere verbinding is een vermindering van de bovenste frequentierespons van de installatie. Gewoonlijk zal de testingenieur een vermindering van de frequentierespons tot tussen 2 KHz en 3,5 KHz hebben. De testingenieur moet bevestigen dat de resulterende frequentierespons binnen het aanvaardbare bereik van de vereiste gegevens ligt.

Nadat hij heeft vastgesteld dat de resulterende frequentierespons binnen de grenzen ligt, is de testingenieur klaar om verder te gaan. Meer meetpunten en oriëntaties kunnen worden uitgevoerd met minder sensoren door op alle gewenste punten clips te installeren en deze te vullen met zoveel sensoren als nodig. Sensoren worden dan verplaatst naar de resterende cliplocaties totdat alle metingen zijn voltooid. Triaxiale metingen kunnen worden uitgevoerd met kubusvormige versnellingsmeters met één as door de oriëntatie van de as te veranderen voor opeenvolgende metingen.

Bij typische technische tests kunnen drie meetassen worden gedefinieerd ten opzichte van het aardoppervlak. Maar in veel gevallen zijn de gedefinieerde sensorlocaties op het testobject niet correct georiënteerd. Daarom heeft PCB® een sensor clip apparaat ontworpen om te helpen bij de sensor oriëntatie volgens de testvereisten. Met behulp van draaibare clips kunnen sensoren op gebogen of hellende oppervlakken langs het gewenste vlak en de gewenste as worden uitgelijnd. Deze clips draaien en zwenken om volledige flexibiliteit in uitlijning te bieden.