PRIVACY NOTICE | 1 July 2019


MTS Systems Corporation is een wereldwijde onderneming met het hoofdkantoor in Eden Prairie, Minnesota, VS. MTS Systems Corporation heeft veel dochterondernemingen en gelieerde bedrijven in veel verschillende landen. Deze verklaring is van toepassing op MTS Systems Corporation en haar dochterondernemingen en filialen die Persoonsgegevens kunnen verkrijgen. U kunt details over MTS Systems Corporation en haar relevante dochterondernemingen en filialen in de onderstaande tabel vinden. De entiteit waarmee u in zee gaat is verantwoordelijk voor uw Persoonsgegevens. MTS Systems Corporation en haar dochterondernemingen en filialen worden in deze mededeling gezamenlijk aangeduid als “MTS”

Houd er rekening mee dat de websites van MTS’s links kunnen bevatten naar websites van derden. De privacy praktijken van deze websites worden gecontroleerd door derden, niet door MTS. Lees hun privacy beleid zorgvuldig door.

U kunt contact opnemen met privacy@mts.com als u een vraag heeft over deze verklaring.

Waarom verwerkt MTS uw Persoonsgegevens?

MTS kan de Persoonsgegevens die wij verzamelen gebruiken om bestellingen te verwerken, vragen te beantwoorden, kooptrends te bepalen, een meer gepersonaliseerde ervaring op onze website te bieden, en voor elk ander toegestaan gebruik onder de toepasselijke wetgeving, zoals hieronder besproken.

Welke soorten Persoonsgegevens verzamelt MTS?

“Persoonsgegevens” is elke informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder aan de hand van een identificator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, online identificator, of aan de hand van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

MTS verwerkt de volgende categorieën Persoonsgegevens:

  • Identificatiegegevens zoals naam en contactinformatie;
  • Professionele gegevens zoals bedrijfsinformatie, aantal werknemers en andere bedrijfsgerelateerde informatie;
  • Paginaweergave-informatie, navigatie-informatie, loginformatie; en
  • Informatie over uw IP-adres en browser.

Hoe MTS Persoonsgegevens verwerkt die u actief aan ons verstrekt:

  • Programma's, Polls en Enquêtes: Wanneer een gebruiker zich registreert voor bepaalde programma's en diensten van MTS, waaronder het ontvangen van een nieuwsbrief, kan de gebruiker gevraagd worden Persoonsgegevens te verstrekken, waaronder naam en contactgegevens, bedrijfs- of demografische informatie (bijv. geografische locatie, bedrijfstak, aantal werknemers en andere bedrijfsgerelateerde informatie). Ook kan MTS enquêtes aanbieden waarin gebruikers gevraagd wordt hun mening of voorkeuren aan te geven. MTS verwerkt de door u verstrekte gegevens om de door u gevraagde informatie, diensten en/of producten te kunnen leveren (rechtsgrondslag: Artikel 6(1) a. en/of b. GDPR).
  • Marketing en bedrijfsontwikkeling: Onder voorbehoud van toestemming zoals eventueel vereist door de toepasselijke wetgeving, gebruikt MTS ook gegevens die zijn verzameld op onze websites of op beurzen of handelsbeurzen om gebruikers marketinginformatie te verstrekken via post of e-mail, (rechtsgrondslag: Artikel 6(1) a. en f. GDPR). Gebruikers kunnen zich te allen tijde afmelden voor het ontvangen van berichten door te klikken op een “unsubscribe” link in promotionele of andere e-mails die wij naar gebruikers sturen. Opt-out verzoeken zullen zonder onnodige vertraging worden verwerkt.
  • Klant- en technische ondersteuning: MTS gebruikt e-mail als een manier om klantenservice en technische ondersteuning te bieden. We kunnen contact opnemen met de klant met behulp van Persoonsgegevens in een poging een probleem op te lossen. We kunnen ook Persoonsgegevens gebruiken om klanten proactief op de hoogte te stellen van technische problemen die hen kunnen treffen (rechtsgrondslag: Artikel 6(1) b. GDPR).
  • Transacties: MTS verwerkt Persoonsgegevens, waaronder contact- en factuurgegevens die zijn verzameld van personen die een transactie willen uitvoeren, (bijv. via een e-mailbestelling). De voor transacties verzamelde informatie kan een betaalkaartnummer en beveiligingscode bevatten, hoewel MTS dergelijke gegevens niet opslaat. MTS gebruikt deze persoonsgegevens om