Anti-aliasing bij akoestische tests

Dr. Andrew Barnard demonstreert de principes van anti-aliasing en legt uit hoe hoogfrequente microfoonsignalen niet meer te onderscheiden zijn.